s láskou a odbornosťou

Pretvárame oddelenia gynekológie a pôrodníctva na moderné prostredie plné nehy  

O nás

Poslaním združenia NZ Bocian je informovať odbornú a laickú verejnosť o dostupných i menej rozšírených moderných možnostiach a spôsoboch vzdelávania, prevencie, diagnostiky a liečby v odbore gynekológie a pôrodníctva. Podporujeme adekvátne priestorové a technické zabezpečenie pre vykonávanie vzdelávacích, diagnostických a liečebných procesov v týchto oblastiach a to
najmä, avšak nie výlučne v novozámockom regióne.

Vytvárame atmosféru priateľského prostredia, skrášľujeme a kultivujeme sterilné nemocničné prostredie

Publikujeme informačnú literatúru pre odbornú aj laickú verejnosť

Organizujeme prednášky, súťaže, vzdelávacie tábory a odborné semináre

doterajšie aktivity združenia NZ Bocian:

zútulnenie chodbových priestorov

Semináre v GPK FNsP NZ

  • 6.10. 2021 - Manažment karcinómu vulvy dlaždicovobunkového / štandardný postup MZSR
  • 6.10. 2021 - Anémia v gravidite
  • 13.10. 2021 - Vrodené vývojové vady respiračného systému
  • 14.10. 2021 - Peripartálne život ohrozujúce krvácanie
  • 15.10. 2021 - Vybrané stavy z detskej gynekológie
  • 15.10. 2021 - Embolizácia plodovou vodou
  • 19.10. 2021 - Hypotyreóza a gravidita
  • 20.10. 2021 - Nádory cervixu
  • 18.11. 2021 - Očkovanie a tehotenstvo

Rekonštrukcia Nadštandardnej izby na šestonedelí

5.10.2021 - stretnutie ambulantných a nemocničných kolegov z FNsP Nové Zámky s cieľom zlepšiť spoluprácu, predstaviť bežný chod oddelenia a dosiahnuté výsledky

Zakúpenie výučbovej pomôcky na šitie pre GPK

Budeme vďační za vašu finančnú podporu:

O.Z. novozámocký bocian
krajná 5605/34, 940 01 nové zámky
ičo: 53788605
iban: sk3102000000004475205454

Za už prejavenú štedrosť ďakujeme:

patrikovi kalázimu
gabrielovi alexovičovi
vdt finance, s. r. o.
projektu 3000

KittI photo

altonas group sk s. r. o.