S láskou a odbornosťou

Podporte nás 2% z vašich daní. Aj na vašej pomoci záleží.

Vďaka darovaným 2%...

môžu teraz mamičky vidieť svoje bábätko počas ultrazvukového vyšetrenia na veľkom monitore :)

Oslávili sme 2. narodeniny !


Srdcia nám bijú rýchlejšie, keď si spomenieme na ten nezabudnuteľný okamih pred dvomi rokmi, keď sme založili naše združenie. Občianske združenie Novozámocký bocian oslávilo druhý rok od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sme odovzdali mamičke Barbore, ktorá porodila prvá v deň založenia OZ, darčekovú poukážku na novorodenecké fotenie u Kitti-Photo. Pozrite si krásne fotografie s Miškom.

S vašou podporou sme za tieto dva roky dosiahli veľký pokrok, v ktorom budeme odhodlane pokračovať aj naďalej. Spolu môžeme meniť životy a prinášať radostné momenty novým rodinám. Ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na ďalšie skvelé roky s vami!
 

O Občianskom združení
novozámocký bocian


Poslaním a cieľom občianskeho združenia Novozámocký bocian je podpora adekvátneho technického a priestorového vybavenia pre vykonávanie diagnostických, liečebných a vzdelávacích procesov, ako aj informovanie verejnosti o moderných, inovatívnych spôsoboch vzdelávania, prevencie diagnostiky a liečby v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

naše úlohy a ciele


  • Vytváranie atmosféry priateľského prostredia a spríjemňovanie sterilných nemocničných priestorov
  • Organizovanie alebo spoluorganizovanie prednášok, seminárov, stretnutí, ktoré sú v súlade s cieľmi združenia
  • Podporovanie rôznych foriem vzdelávania v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • Podporovanie podujatí zameraných na osvetu, prevenciu a liečbu gynekologických ochorení
  • Publikovanie odbornej a informačnej literatúry pre členov združenia a verejnosť
  • Podpora a spolupráca pri modernizácii technického vybavenia, zavádzaní a rozvoji najnovších diagnostických a liečebných postupov, pri rekonštrukcii priestorov, kde pacienti absolvujú diagnostiku a liečbu
  • Vytváranie ekonomických podmienok a získavanie finančných a materiálnych prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom podpory a zabezpečenia činnosti občianskeho združenia

naše doterajšie aktivity

31.5. 2023 - stretnutie gynekológov

V minulom roku sme boli svedkami narodenia 1223 malých zázrakov v našej nemocnici. Ale to nie je všetko! Ešte viac nás teší, že sme výrazne znížili počet predčasných pôrodov a cisárskych rezov a viac tehotných žien tak mohlo zažiť prirodzený pôrod. Tieto skvelé údaje svedčia o našej oddanosti a kvalite starostlivosti, ktorú poskytujeme tehotným ženám a novorodencom v našej nemocnici.

Chceli by sme sa úprimne poďakovať všetkým našim úžasným gynekológom, sestrám a ostatným zdravotníckym pracovníkom, ktorí s nádejou, znalosťami a neúnavným úsilím prispeli k tomuto výnimočnému úspechu. Vaša práca a starostlivosť hrajú kľúčovú úlohu v životoch mnohých rodín, a preto si zaslúžite našu vďaku. Spoločne sme dokázali zmeniť životy mnohých tehotných žien a novorodencov, a sme pripravení pokračovať v tejto dôležitej práci aj naďalej.

19.5. 2022 - stretnutie gynekológov

Už druhýkrát sa stretli lekári z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky (GPK) FNsP Nové Zámky so svojimi ambulantnými kolegami.

Stretnutie organizovala GPK v spolupráci s Občianskym združením Novozámocký bocian. Prezentovali sa výsledky GPK za rok 2021 a postavenie kliniky v rámci Nitrianskeho kraja.

Súčasťou stretnutia boli aj témy perinatálnej úmrtnosti a štandardných postupov v gynekológii a pôrodníctve.

5.10. 2021  stretnutie ambulantných a nemocničných kolegov z FNsP Nové Zámky s cieľom zlepšiť spoluprácu, predstaviť bežný chod oddelenia a dosiahnuté výsledky

 


Dňa 5.10.2021 sa pod záštitou OZ Novozámocký Bocian, v spolupráci s GPK FNsP Nové Zámky konalo stretnutie s názvom "Stretnutie po rokoch". Zúčastnili sa ho pracovníčky zaoberajúce sa administratívou GPK, siedmy kolegovia pracujúci v nemocnici, traja pracujúci na čiastočný úväzok v nemocnici aj ambulantne, a desať ambulantných kolegov.

Úvodnú prednášku mala a rozhovor viedla MUDr. Judita Koprdová. Aktuálna situácia na klinike, počet lekárov, počet a vekové zloženie sestier, prvá a druhá vlna pandémie COVID 19 na klinike, aj to boli témy, ktoré sa počas stretnutia preberali. Ambulantnými kolegom sa predstavil chod kliniky, výsledky zo štatistiky pôrodníctva aj operatívnej gynekológie za rok 2020, ale aj úskalia a obmedzenia práce lekárov vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu kliniky.

V závere sa zodpovedali otázky ambulantných kolegov a v diskusii sa dohodlo, že podobné stretnutia s prezentáciou výsledkov kliniky, spolu s odbornými prednáškami,  usporiadame v dvakrát ročne pod záštitou občianskeho združenia.

 

seminárna činnosť GPK

15.02.2022 - Perinatálny menežment v prípade suspektnej alebo potvrdenej  
  infekcie COVID 19 u tehotnej
26.01.2022 - Starostlivosť o nízkorizikovú rodičku počas pôrodu
20.01.2022 - COVID 19 pandémia a tehotenstvo s ochorením obličiek
20.01.2022 - Štandardný ošetrovateľský postup-perinatálna strata
13.01.2022 - Tehotné pacientky s COVID-19, vyžadujúce hospitalizáciu
12.01.2022 - Predpoklady a prevencia predčasných spontánnych pôrodov  
18.11. 2021 - Očkovanie a tehotenstvo
20.10. 2021 - Nádory cervixu
19.10. 2021 - Hypotyreóza a gravidita
15.10. 2021 - Embolizácia plodovou vodou
15.10. 2021 - Vybrané stavy z detskej gynekológie
14.10. 2021 - Peripartálne život ohrozujúce krvácanie
13.10. 2021 - Vrodené vývojové vady respiračného systému
6.10. 2021 - Anémia v gravidite
6.10. 2021 - Manažment karcinómu vulvy dlaždicovobunkového (štandardný postup MZSR)


modernizácia ultrazvukovej ambulancie a ambulancie pre rizikovú tehotnosť

Modernizácia jedálne na gynekológii

Ďakujeme Interiéru Lužica za nábytok na mieru: vyšetrovňa a vstupná miestnosť, policový systém na chorobopisy

Modernizácia gynekologickej vyšetrovne na oddelení gynekológie a rizikového tehotenstva

Modernizácia vstupu na pôrodnú sálu - priestor pre odkladanie vecí budúcich oteckov

Zakúpenie výučbovej pomôcky na šitie pre GPK

Rekonštrukcia Nadštandardnej izby GPK na šestonedelí

Rekonštrukcia štandardnej izby GPK na šestonedelí

skrášlenie chodbových a ambulantných priestorov

budeme vďační za vašu finančnú podporu


Názov združenia:
Novozámocký bocian
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Kód banky: 0200
IBAN: SK 31 0200 0000 0044 7520 5454

za už prejavenú podporu ďakujeme


VDT Finance, s. r. o.
ALTONAS GROUP SK s. r. o.
PROJEKT 3000
Gabriel Alexovič
Kitty photo